Інформаційно-методичні матеріали щодо організації та проведення обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти області у 2019 році

  1. Загальні положення

1.1. Організатором обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості (далі – Конкурс) є комунальний позашкільний начальний заклад «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»
(далі – КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ»).

1.2. Обласний Конкурс проводиться з метою виявлення та поширення  педагогічного досвіду з питань удосконалення освітнього процесу у гуртках науково-технічного напрямку позашкільної освіти.

1.3. Завдання обласного Конкурсу:

підвищення професійного рівня, творчої активності педагогів закладів позашкільної освіти та залучення їх до вирішення проблем удосконалення освітнього процесу у гуртках науково-технічного профілю;

підвищення якості освітніх послуг з науково-технічного напряму позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти області;

формування методичної культури педагогів закладах позашкільної освіти;

підтримка творчо працюючих педагогів у науково-технічному напряму;

залучення педагогів закладів позашкільної освіти до інноваційної діяльності з науково-технічної творчості;

впровадження в практику роботи закладів позашкільної освіти нових досягнень науки і техніки, ефективних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю в позаурочний час.

 

1.4. У Конкурсі можуть брати участь як окремі педагогічні працівники, так і авторські колективи закладів позашкільної освіти.

 

  1. Порядок і термін проведення обласного Конкурсу

 

2.1. Для участі у конкурсі необхідно надати:

 

заявку на участь у І етапі Конкурсу, яка містить інформацію про персональні дані учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, контактні телефони, електронна адреса), назву роботи з коротким описом;

конкурсні роботи у друкованому та електронному варіантах
(у текстовому редакторі – Word, Times New Roman, шрифт 14, через 1,5 інтервалу). На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.

рецензію наукового або практичного спеціаліста.

 

2.2. Прийом робіт триває до 28 лютого 2019 року за адресою: м. Дніпро, вул. Ульянова, буд. 4, кім. 20, комунальний позашкільний навчальний заклад «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді», тел. (0562) 767 18 69.

Матеріали, що надійдуть після зазначеної дати, розглядатися не будуть.

 

2.3. Кількість робіт від кожного учасника або колективу не обмежена.

2.4. Підведення підсумків обласного Конкурсу проводиться до 01 травня 2019 року. За результатами видається відповідний наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

 

  1. Загальні вимоги до матеріалів,

що надсилаються на обласний Конкурс

3.1. На обласний Конкурс подаються методичні розробки з усіх профілів науково-технічного напрямку позашкільної освіти (початково-технічний, спортивно-технічний, предметно-технічний, інформаційно-технічний, художньо-технічний, виробничо-технічний). Методична розробка має містити матеріали щодо планування та організації освітнього процесу, інноваційних технологій навчання та методики реалізації навчальних тем програм у гуртках науково-технічної творчості. За формою це мають бути: методичні рекомендації, методичні посібники, методичні матеріали, описи досвіду роботи, навчальні посібники, довідники, розробки навчальних тем, розділів, окремих занять, навчальні технології, дидактичні матеріали, проекти, технології виготовлення виробів, сценарії масових заходів науково-технічної спрямованості, креслення, схеми тощо.

3.2. У разі використання Інтернет-ресурсів необхідна прив’язка до певної теми навчальної програми.

3.3. Представлені на обласний Конкурс роботи повинні бути виконані українською мовою з дотриманням правописних норм та чіткого структурування, забезпечення педагогічно доцільної наступності та логічної послідовності викладу навчального матеріалу (титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, бібліографія, додатки).

Титульний лист.

На титульному листі має бути вказана назва відповідного органу управління освітою, офіційна назва закладу, прізвище, ім’я, по батькові автора чи колективу без скорочень, назва роботи, рік.

Зміст.

Перелік заголовків, рубрик, нумерація сторінок

Вступ. Обґрунтовувати актуальність проблеми, сформулювати основні завдання, перспективність використання матеріалів іншими педагогами позашкільних навчальних закладів.

Основна частина.

За змістом матеріали мають відповідати освітнім програмам з позашкільної освіти науково-технічного напряму.

Особливу увагу необхідно приділити практичній спрямованості навчального матеріалу, зв’язку його з життям; українознавчому наповненню змісту матеріалів; мотивації навчальної діяльності вихованців, розвитку інтересу до освітньої діяльності; відповідності змістового наповнення віковим особливостям вихованців; дидактичній доцільності системи завдань; логіці розміщення та використання ілюстративного матеріалу як самостійного або додаткового джерела інформації.

Надані матеріали мають бути орієнтовані для надання практичної допомоги керівникам гуртків науково-технічного напряму.

Висновки.

У висновках слід надати рекомендації щодо значимості та практичного використання методичної розробки іншими педагогами закладів позашкільної освіти.

Бібліографія.

Зазначаються джерела, звідки запозичений фактичний матеріал, список використаної літератури в алфавітному порядку.

Додатки.

Важливий засіб збагачення змісту методичної розробки. Доцільно давати різні матеріали, що доповнюють або ілюструють основний текст.

 

  1. Підведення підсумків.

 

4.1. Для оцінки робіт, поданих на обласний Конкурс, створюється журі з числа провідних спеціалістів з усіх профілів науково-технічної творчості.

4.2. Автори кращих методичних розробок нагороджуються грамотами департаменту освіти і науки облдержадміністрації, роботи розміщуються на сайті комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді».