Інформаційно - методичні матеріали щодо організації та проведення обласного конкурсу з астрономії в рамках Віртуальної аерокосмічної школи у 2019 році

 І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс з астрономії в рамках Віртуальної аерокосмічної школи  (далі − Конкурс) проводиться відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 13.11.2017 року  № 146 „Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 року за № 1471/31339 та метою пробудити в учнів інтерес до поглибленого вивчення астрономії на основі розвитку творчого мислення та дослідницьких здібностей.

1.2. Основними завданнями обласного Конкурсу є:

 • сприяння популяризації серед учнів вивчення астрономії;
 • викликати інтерес до оволодіння більш ґрунтовними та глибокими знаннями у сфері фізики, астрономії, космонавтики;
 • виявлення учнів, які мають хист та здібності до аерокосмічних досліджень

1.3. Інформація про проведення обласного конкурсу з астрономії розміщується Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді на своєму сайті.

 

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1.  Конкурс проводиться у два етапи:

2.2. І-ий (заочний) етап. Відповіді на пошукові завдання необхідно надати з 25лютого по 25 березня  поточного року.

2.3. ІІ-ий (очний) етап проводиться в квітні поточного року до Дня космонавтики і визначається наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Запрошення до участі у ІІ-му (очному) етапі розміщаються на сайті аерокосмічної школи до 25 березня поточного року.

ІІІ. Учасники конкурсу

         3.1. Учасниками конкурсу можуть бути учні ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів освіти незалежно від їхнього типу, форми власності та підпорядкування, яких цікавлять різноманітні аспекти у вивченні астрономії, які виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої творчі здібності.

3.2. Всі учасники конкурсу поділяються на 3 категорії за віком:

1.6-7 клас;

2.8-9 клас;

3.10-11 клас

3.6. Оргкомітети Конкурсу забезпечує: матеріально-технічну базу, документацію, створює безпечні умови для проведення очного етапу конкурсу.

ІV. Програма та строки проведення конкурсу

 

4.1. Перший (заочний) етап. Завдання цього етапу орієнтовані на виявлення здатності учнів до проведення пошуку та аналізу інформації. Тому у конкурсі можуть брати участь як учні, що уже вивчають фізику та астрономію, так і ті, що лише готуються до їх вивчення.

На першому (заочному) етапі пропонується виконати два види завдань:

 1. Пошукові завдання, які потребують зусиль по знаходженню інформації, що стосується фізичних і астрономічних явищ, та їх пояснення. Конкурсантам пропонується 6 завдань, кожне з яких оцінюється у 2 бали.
 2. Написання конкурсної роботи у форматі реферату (або дослідницької роботи) з обраної учасником проблеми. Обсяг роботи до 10 сторінок.

Виконання завдань першого етапу дозволить учням здобути більше знань у галузі фізики, астрономії, космонавтики, що підготує конкурсантів до другого етапу.

До ІІ-го етапу допускаються учні, які виконали завдання І-го  етапу

Другий етап. Завдання цього етапу потребують певних знань з фізики і астрономії та володіння знаннями в рамках обраного для написання реферату. Також конкурсанти мають продемонструвати вміння розв’язувати задачі та  здатність аргументовано відстоювати свою позицію.

Другий етап конкурсу передбачає:

Захист дослідницької роботи або реферату.

 Захист передбачає:

 • короткий виступ до 5 хвилин за трьома позиціями: суть обраної автором проблеми, її актуальність та бачення її подальшого розвитку або вирішення;
 • відповіді на питання. Передбачається відповідь на чотири найкращих питання, які будуть поставлені учасниками конкурсу. У випадку відсутності питань до роботи, їх ставлять члени журі.

 4.2. Конкурс проводиться щорічно в два етапи:

4.2.1. І етап - заочний передбачає:

 • реєстрацію учнів на сайті конкурсу;
 • виконання завдань розміщених на сайті;
 • подання виконаних конкурсних завдань на електронну пошту конкурсу;
 • оцінювання виконаних завдань.

Увага! Участь у заочному етапі, реєстрація, подання виконаних завдань і оголошення результатів здійснюється в електронному варіанті виключно через Internet.       Реєструючись, ви даєте згоду на оприлюднення на сайті ваших особистих результатів участі у Конкурсі, а також вашої персональної інформації, яка стосується навчального закладу та класу.

Перший (заочний) етап конкурсу є відбірковим! За його результатами  50%  (від загальної кількості учасників) кращих робіт конкурсантів відбираються для участі у другому (очному) етапі.

4.2.2. ІІ етап - очний передбачає особисту участь конкурсантів і проводиться на базі КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» за адресою

м. Дніпро, вул. Ульянова 4.

4.3. Для участі у конкурсі учні повинні зареєструватися на сайті

http://aerospace.klasna.com, або заповнити заявку за формою, що додається.

Після реєстрації учасники можуть завантажити із сайту завдання першого (заочного) етапу конкурсу. Виконані завдання першого (заочного) етапу потрібно переслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповіді на пошукові завдання необхідно надати з 20 лютого по

20 березня  поточного року.

Запрошення до участі у ІІ-му етапі розміщаються на сайті аерокосмічної школи до 27 березня поточного року.

Тези рефератів слід переслати до 29 березня поточного року на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Тези (текст обсягом 1 сторінка) викладаються в довільній формі і дають стислу характеристику змісту  роботи із визначенням основної мети, актуальності та завдань дослідження. Також в них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс:

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman з полуторним міжрядковим інтервалом, формат А-4,всі береги (поля)-20 мм). Текстова частина – чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

До розгляду приймаються роботи за напрямками:

 1. Астрономія (дослідження астрономічних явищ і космічних об’єктів).
 2. Наукові дослідження в Космосі (дослідження космічних явищ і процесів та їх використання при створенні нових засобів виходу та пересування в космосі, в пошуку і використанні космічних джерел енергії; можливостей використання космічних апаратів в інтересах людства, створення умов життєдіяльності людини в Космосі)
 3. Астрономічні явища та екологія Космосу (фізичні явища та ефекти, що не мають теоретичного пояснення; нові ідеї, гіпотези і моделі природних феноменів; діяльність людини в Космосі та її наслідки).
 4. Історія розвитку космонавтики (Дослiдження iсторiї розвитку вiтчизняної та закордонної авiацiї i космонавтики; дослiдженя бiографiй вчених, конструкторiв, льотчикiв та космонавтiв, якi внесли значний вклад у вивчення та освоєння космосу, розвиток авiацiї i космонавтики. Історія великих досягнень українців в Космосі, науці, філософії, мистецтві).

 

 1. V. Документація конкурсу

5.1.Керівник делегації, прибувши на ІІ-ий (очний) етап конкурсу,  повинен мати при собі такі документи:

 • – офіційний виклик Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді;
 • – заявку на участь в ІІ-ому (очному) етапі конкурсу (додаток 1);

5.2. Конкурсант повинен мати при собі науково роботу в електронному та друкованому вигляді.

Вимоги до робіт:

На конкурс приймаються iндивiдуальнi роботи у формі реферату, проекту, макету,  в яких відображаються результати досліджень чи міркувань автора з обраної теми.

Роботи оформляються у вигляді реферату (обсягом не більше ніж
20 друкованих сторінок) з фотографiями, малюнками, описом тренажерів,  в якому слід розкрити  призначення, будову, принцип дiї моделi чи апарату, що проектується, обгрунтувати цiннiсть та доцiльнiсть запропонованого експерименту чи гiпотези.  При необхiдностi прикласти ескізний проект з масштабними кресленнями, розрахунками i показчиками, як додатки.

     Обов’язково вказати книги, журнали, газети або прикласти статтi, фотокартки, креслення та iншi джерела iнформацiї, якi використовувались учасником конкурсу.

     Додати 2 - 3 фотокартки моделей в рiзних ракурсах розмiром 9х12 чи

13 х 18 см.

     Роботи, надiсланi на конкурс, повиннi вiдповiдати його тематицi та бути наслiдком самостiйної працi чи наукового дослідження.

 

VІ. Оцінювання конкурсу

Перший (заочний) етап

 1. Пошукові завдання. Даний розділ містить 6 завдань. Кожне завдання оцінюється у 2 бали.

2 бали виставляються,  якщо завдання виконане повністю: знайдена повна та достовірна інформація, розкрито суть явища та пояснено значення отриманої інформації.

1,5 бали виставляються, якщо завдання виконане не повністю: знайдена повна і достовірна інформація, проте не розкрито суть явища та не пояснено значення отриманої інформації.

1 бал виставляється, якщо завдання виконане з помилками: знайдена інформація некоректна або недостовірна.

0 балів виставляється, якщо завдання не виконане.

 

 1. Оцінювання конкурсної роботи.

Робота оцінюється за такими критеріями: актуальність, повнота висвітлення, достовірність, логічність викладення, творчість автора, відповіді на контрольні питання, захист роботи.

Зміст критеріїв:

Актуальність – оцінюється важливість та значущість обраної теми, відповідність теоретичного та фактичного матеріалу, що міститься у роботі, сучасному становищу. Повністю відпрацьований критерій оцінюється у 4 бали, частково – у 2 бали.

Повнота висвітлення – оцінюється комплексність охоплення проблеми та завершеність результатів роботи. Повністю відпрацьований критерій оцінюється у 4 бали, частково – у 2 бали.

Достовірність – оцінюється відповідність основних тез роботи положенням економічної теорії, а фактичного та ілюстративного матеріалу – економічній практиці. Повністю відпрацьований критерій оцінюється у 4 бали, частково – у 2 бали.

Логічність викладення – оцінюється логіка доведення основних тез роботи, аргументованість висновків, закономірність отриманих результатів. Повністю відпрацьований критерій оцінюється у 4 бали, частково – у 2 бали.

Творчість автора – оцінюється освітлення власної позиції автора, оригінальність постановки та вирішення обраної автором проблеми, стилістика роботи, доречність й наочність ілюстративного матеріалу. Повністю відпрацьований критерій оцінюється у 4 бали, частково – у 2 бали.

         Відповіді на одне із запитань заочного туру – оцінюється аргументованість, правильність  та повнота відповіді.

Повністю відпрацьований критерій оцінюється у 2 бали, частково – у 1 бал.

VІІ. Визначення та нагородження переможців конкурсу

Усі учасники розподіляються на три вікові групи.

Переможцями першого (заочного) етапу визнаються  учасники, які набрали найбільшу кількість балів (50%  від загальної кількості учасників).    Переможці першого (заочного) етапу запрошуються на  другий етап.      Переможці конкурсу визначаються за загальною сумою балів, набраних у конкурсі.

Кількість переможців не повинна перевищувати половини від усіх учасників другого етапу конкурсу.

Серед переможців визначаються перше, друге і третє місця відповідно до кількості набраних балів, починаючи з найбільшої. Кількість визначених перших, других і третіх місць повинна відповідати співвідношенню 1:2:3.

              Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами департаменту науки і освіти облдержадміністрації.

         Керівники, які підготували призерів конкурсу, нагороджуються грамотами департаменту науки і освіти облдержадміністрації.

 

VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення та фінанасування конкурсу

 

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням конкурсу, несе      Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та  інформаційних  технологій   учнівської молоді;

Витрати на проїзд, житло та харчування покладаються на  відряджуючі заклади