Гурток «Юні фотоаматори»

 

 

Мистецтво фотографії саме по собі багатогранне, але в будь-якому випадку в його основі лежить створення художніх образів. Це дозволяє розглядати фотографію як одну із форм візуального мистецтва.

Фотогурток  в ПНЗ це добровільна, доступна структурна одиниця в системі позашкільної освіти для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, де формуються базові навички майстерності фотографування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб.

Фотографії в педагогіці та психології застосовуються для розвитку і гармонізації особистості дитини.

Участь вихованців гуртка в  обласних та всеукраїнських конкурсах сприяє їх естетичному вихованню, інтелектуальному та  духовному  розвитку, підготовці до професійної та громадської діяльності.

 

Гурток «Юний хімік» відвідують учні  8 – 10 класів.

    

Головною задачею гуртка є формування у вихованців стійкого інтересу до світу речовин та хімічних перетворень, набуття необхідних практичних умінь і навичок.

Заняття у гуртку тісно пов’язані з загальноосвітнім курсом і сприяють розширенню і поглибленню знань, що отримують учні  на уроках хімії у школі,  розвивають і  закріпляють схильність до виконання хімічних дослідів.

   Обов’язковою умовою організації роботи гуртка є добровільність. І тому при знайомстві з хімією важливо зацікавити вихованців.

   У вивченні основ хімії як експериментально-теоретичної науки особливе місце належить хімічному експерименту. За висловом М.В. Ломоносова «хімії в жодному разі навчитися неможливо, не бачивши самої практики і не беручись за хімічні операції».

На заняттях вихованці розв’язують задачі різних типів:

- визначення формул неорганічних та органічних речовин;

- розрахунки за рівняннями хімічних реакцій;

- розрахункові задачі на вихід продуктів реакції, на суміші речовин;

- розрахункові задачі на домішки

- розрахункові задачі на визначення концентрації речовин;

- розрахунки за термохімічними  рівняннями та інші.

Детальніше...

Наш девіз: «Кожен у житті - творець!»

fasad 

 

ДОЦНТТ та ІТУМ виконує державне замовлення щодо надання позашкільної освіти з науково – технічного напрямку і є координатором навчально-виховної, інформаційно – методичної і організаційно – масової роботи закладів освіти області з науково – технічної творчості.

Дніпропетровський обласний центр науково – технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді, керуючись у своїй діяльності законодавчими та нормативними актами, насамперед Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту» та Положенням про позашкільний навчальний заклад, виконує державне замовлення щодо надання позашкільної освіти з науково – технічного напрямку і є координатором навчально - виховної, інформаційно-методичної і організаційно-масової роботи закладів освіти області з науково – технічної  творчості.

Сьогодні у Дніпропетровській  області функціонують 18 профільних позашкільних навчальних закладів  науково-технічного напрямку: 8 станцій юних техніків, 7 центрів науково-технічної творчості, клуб науково - технічної творчості, 2 клуби юних техніків, єдиний в області клуб „Юний авіатор, 15 багатопрофільних закладів, що мають у своєму складі технічні відділи.

Безпосередньо у станціях, клубах юних техніків, центрах науково-технічної творчості здобувають позашкільну освіту понад 12 тис. вихованців. Саме ці заклади надають можливість долучитися до авіа-авто-судно-ракетомоделювання. 59 багатопрофільних закладів в основному опікуються розвитком художньо-технічного профілю, а це гуртки фотосправи, дизайну, народних промислів, декоративно-вжиткового, образотворчого мистецтва, тощо. Саме гуртки художнього профілю складають більшість з загальної кількості гуртків науково-технічного напрямку. Взагалі, навчальними закладами усіх типів до гурткової роботи з науково-технічного напрямку позашкільної освіти залучено понад 33 тис. учнів – 12%. від загальної кількості дітей в школах області (284539 тис). Потребу учнів у науково-технічній діяльності задовольняють понад 40 різноманітних напрямків гуртків.

 

Вихованці позашкільних закладів технічної спрямованості щорічні преможці  всеукраїнських, міжнародних змагань з авіамодельного (вільно літаючі, ракетомодельного, автомодельного спорту.

 

 

 

       Сьогодні безпосередньо у Центрі навчаються понад 1000 дітей віком від 6 до 18 років у 17 творчих об’єднаннях.

  Навчально – виховний процес забезпечують 34 педагоги:
            • 33 педагоги мають вищу освіту;
            • 1 – заслужений працівник освіти України;
            • 10 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
            • 5 нагороджені нагрудним знаком «Софія Русова»;
            • 6 кандидатів фізико-математичних та технічних наук – викладачі ДНУ та ДМетАУ;
            • 13 викладачів нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.
      Центр зд
ійснює позашкільне навчання за всіма профілями науково – технічної творчості: початково – технічний, спортивно – технічний, інформаційно – технічний, предметно – технічний, художньо – технічний. Спортивно-технічний та інформаційно – технічний представлено окремими відділами.         

 

Основні функції:
• Координаційні
• Методично-інформаційні
• Організаційно-масові
• Навчально-виховні
• Організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді
• Робота з обдарованим дітьми та учнівською молоддю області
• Впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес
• Допрофесійна підготовка учнів за основними напрямками інформаційних знань
• Креативні (розвиток творчих здібностей)

 

 

-         Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за трирівневим принципом на основі ідей поєднання профільних та інтеграційних форм роботи.

-          У Центрі функціонують, органічно доповнюючи зміст роботи закладу, гуртки початково-технічного моделювання, спортивно-технічні, предметно-технічні, науково-дослідницькі, інформаційних технологій, англійської мови, прикладної економіки, раціоналізації та винахідництва, фото, дизайну.

 

graph general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні Центр – арена творчого пошуку, послідовної трансформації позашкільної освіти.

 

         Навчання та виховання в Центрі здійснюються на новітніх концепціях, впровадженні педагогічних новацій, сучасних технологій, здатних забезпечити повноцінну підготовку підростаючого покоління до життя.

         В обласному Центрі особлива увага приділяється впровадженню розвиваючого навчання, поетапності та перспективності, в плеканні здібностей кожного гуртківця. Педагогічний колектив Центру в своїй роботі реалізує цілісний підхід до формування особистості. Заняття у творчих об’єднаннях для учня – це створення себе, свого образу, свого «Я». Адже головне у позашкільній педагогіці – дитина, її бажання, прагнення, запити. 

Основне завдання, над якими працює педколектив Центру, - особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання гуртківців через відновлення змісту науково-технічної творчості та впровадження інноваційних технологій.

Навчально-виховний процес у Центрі будується диференційовано з урахуваннями індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей  вихованців.

В арсеналі  діяльності гуртків такі форми роботи, як заняття, науково-практичні диспути, тематичні виставки, екскурсії, конкурси, змагання та інші. Гуртківці стають переможцями та призерами обласних, Всеукраїнських масових заходів.

Детальніше...