Сторінка в розробці

Детальніше...

            Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді створено у 1992 році. Він бере свій початок з 1932 року як обласна станція юних техніків.

           Сьогодні Центр – арена творчого пошуку, послідовної трансформації позашкільної освіти.

           Навчання та виховання в Центрі здійснюються на новітніх концепціях, впроваджені педагогічних новацій, сучасних технологій, здатних забезпечити повноцінну підготовку підростаючого покоління до життя.

           В обласному Центрі особлива увага приділяється  впровадженню розвиваючого навчання, поетапності та перспективності в плеканні здібностей кожного гуртківця. Педагогічний колектив Центру в своїй роботі реалізує цілісний підхід до формування особистості. Заняття у творчих об’єднання для учня – це створення себе, свого образу, свого «Я». Адже головне у позашкільній педагогіці – дитина, її бажання, прагнення, запити.

 image1

 

Директор Центру - Волкова Людмила Василівна яка закінчила Дніпропетровський державний університет. Загальний стаж педагогічної роботи – 41 рік, на посаді директора працює
32 роки.

 

           Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України. Делегат другого з’їзду працівників освіти.

           Керівник нової генерації, яка вміло поєднує позитивне с попереднього досвіду і водночас сміливо шукає нове, починаючи від концептуального рівня до реалізації ідей.

 

 

Навчально – виховний процес забезпечують 34 педагоги:
• 33 педагоги мають вищу освіту;
• 1 – заслужений працівник освіти України;
• 10 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
• 5 нагороджені нагрудним знаком «Софія Русова»;
• 6 кандидатів фізико-математичних та технічних наук – викладачі ДНУ та ДМетАУ;
• 13 викладачів нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

 

 


 

          kolektiv

 

 

Детальніше...

Денис Гаркуша навчається у ліцеї № 137 м. Дніпропетровська, йому 8 років і в цьому юному віці він має не абиякі досягнення. У жовтні 2012 року Дениса занесено у Книгу рекордів України як наймолодшого викладача оригамі (складання фігурок із паперу). Свій вибір хлопчик зробив самостійно у двурічному віці, а сьогоді навчає майстерності учнів ліцею та дорослих у Дніпропетровському національному універсітеті. На сьогодні Денис засвоїв більше 200 фігурок оригамі та почав придумувати свої. Протягом року Денис був запрошений до студій Дніпропетровських та всеукраїнських телеканалів на яких демонстрував свої здібності та давав інтервью щодо заохочення цим видом мистецтва. За підтримки батьків Денис продовжує розвивати свої здібності, планує вести уроки оригамі для дорослих та дітей у клубі польскої діаспори, яку відвідує разом із батьками.

Обласний центр планує здіснити мрію юного майстра щодо випуску збірки персональних робіт. 

Детальніше...

Гурток «Юні фотоаматори»

 

 

Мистецтво фотографії саме по собі багатогранне, але в будь-якому випадку в його основі лежить створення художніх образів. Це дозволяє розглядати фотографію як одну із форм візуального мистецтва.

Фотогурток  в ПНЗ це добровільна, доступна структурна одиниця в системі позашкільної освіти для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, де формуються базові навички майстерності фотографування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб.

Фотографії в педагогіці та психології застосовуються для розвитку і гармонізації особистості дитини.

Участь вихованців гуртка в  обласних та всеукраїнських конкурсах сприяє їх естетичному вихованню, інтелектуальному та  духовному  розвитку, підготовці до професійної та громадської діяльності.

 

Гурток «Юний хімік» відвідують учні  8 – 10 класів.

    

Головною задачею гуртка є формування у вихованців стійкого інтересу до світу речовин та хімічних перетворень, набуття необхідних практичних умінь і навичок.

Заняття у гуртку тісно пов’язані з загальноосвітнім курсом і сприяють розширенню і поглибленню знань, що отримують учні  на уроках хімії у школі,  розвивають і  закріпляють схильність до виконання хімічних дослідів.

   Обов’язковою умовою організації роботи гуртка є добровільність. І тому при знайомстві з хімією важливо зацікавити вихованців.

   У вивченні основ хімії як експериментально-теоретичної науки особливе місце належить хімічному експерименту. За висловом М.В. Ломоносова «хімії в жодному разі навчитися неможливо, не бачивши самої практики і не беручись за хімічні операції».

На заняттях вихованці розв’язують задачі різних типів:

- визначення формул неорганічних та органічних речовин;

- розрахунки за рівняннями хімічних реакцій;

- розрахункові задачі на вихід продуктів реакції, на суміші речовин;

- розрахункові задачі на домішки

- розрахункові задачі на визначення концентрації речовин;

- розрахунки за термохімічними  рівняннями та інші.

Детальніше...

 

Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні міжпредметна інтеграція, багаторівневість, варіативність та орієнтація на між- культурний аспект в оволодінні мовами. Нові завдання вимагають нових підходів до вибору змісту та організації матеріалів, вико­ристання адекватних форм і видів контролю.

Гурток англійської мови в ПНЗ це доступна .до­бровільна навчально-виховна структурна одиниця в системі по­зашкільної освіти для дітей віком від 6 до 17 років, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб. Це додаткова допоміжна форма вивчення іно­земної мови.

Своєю діяльністю він забез­печує естетичне виховання дітей і підлітків, їх інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до професійної та громадської ді­яльності, організацію змістовного дозвілля.

Навчання іноземної мови в центрі передбачає :

 - допомогу учням шкіл, які мають проблеми у вивченні основного курсу в загальноосвітніх   закладах або спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземної мови;

- поглиблення та розширювання навчального матеріалу основного курсу шкіл;

- розширення світогляду вихованців;

- розвиток  творчих здібностей дітей, самостійність, естетичних  смаків;

- виховання любові і поваги до людей рідного краю та країни, мова якої вивчається.

Детальніше...

Здійснення економічної підготовки учнів у центрі є безперечною і важливою потребою сьогодення, що покликана розвивати економічну компетентність, формувати економічну культуру, діловитість, заповзятливість, уміння оцінювати ситуацію й приймати обґрунтовані рішення. Економічна підготовка у позашкільному навчальному закладу має свої особливості, що відрізняють її від шкільної.

Насамперед це - добровільний характер. В нашому центрі учень виявляє активність при проведенні того чи іншого заходу, в роботі  гуртка, до того часу, поки ці заняття чи робота цікавлять і задовольняти його запити.

Основна форма організації творчої діяльності учнів є економічний гурток – добровільне об’єднання учнів, які проявляють інтерес до вивчення економіки і виявляють бажання займатись практичною діяльністю в сфері економіки. Основну роботу такого об’єднання  складає спільне вивчення основ економіки, науковий пошук.

Гурток прикладної економіки – це місце проб сил учнів, розвиток їх економічного мислення, нахилів та здібностей, колектив, в якому виховується майбутні фахівці економічної сфери.

Ефективне здійснення економічної підготовки у Центрі відбувається за умови використання різноманітних організаційних форм і методів, які враховуються в специфіці діяльності закладу, вікового та кількісного складу гуртка, творчого об’єднання тощо. 

Детальніше...

Спортивно-технічний профіль випуск 1, частина 1 (part_1)

https://mega.co.nz/#!JIIkgDRB!U-oubx8MEcFo6pHxOBL8JycmT2VwV1hTYgav8niO_-o

 

Художньо-технічний профіль випуск 1,частина 2 (part_2)

 

https://mega.co.nz/#!tIgjSQxY!DYFjz2zVaNKa-KpwDeMQlRUHQp4PjpQN6w1NjHslSP8

 

 

Виготовлення діючої моделі каруселі з пасажирами смішариками 576.1 MB
https://mega.co.nz/#!YEgVQbib!A2V40vhjEamvSR905E9QMxKDG806DPuH_aOdYr61QRs

 

Виготовлення палацу Снігової королеви 135.7 MB
https://mega.co.nz/#!IVYwwQ6R!OfaaSNGuHcqafYi40pT8GDfHt7XMkJGZtt-vJHZe2Ew

 

Виготовлення сніговика із серветок 3.5 MB
https://mega.co.nz/#!8YQ3HBAT!Ys8DGULdDpKx77MHitam5DuD8ZuJEHbe7kF7kIFVZCg

 

Вироби із сірників 6.8 MB
https://mega.co.nz/#!MR5G2CzC!s4L_l2evwhFfP4B9Lx2vm1YeuVdBHJXiDVtpYfCyyVM

 

Вихід людини у відкритий космос 3.5 MB
https://mega.co.nz/#!5ExxFCKA!0Pk54NZQiwBzakB14tCFiWDRArYj5K-85GKvZf36Rek

 

Девяткіна О.П. Довідник гуртківця. Резистори 9.1 MB
https://mega.co.nz/#!UUxiwTYZ!OWpGlaZfWdNwinVE5F9hSQyxjskNYj7kTvkoOus9DN8

 

Інтер'єрна лялька мотанка. Технологія виготовлення. 5.4 MB
https://mega.co.nz/#!4BAXwAhA!OFmAAcJO4LcCPsuacQNxtzDDXmrwQAjzeD5TzbYT0do

 

Клаптик до клаптика – вийде візерунок 8.3 MB
https://mega.co.nz/#!tZBUjKZA!RpVAfJTfc86riphzS6uZnwg6q3fMfzgDT8HCJgkmoLE

 

Кобиляк М.В. «Літературний, режисерський та постановоч_01. 8.7 MB
https://mega.co.nz/#!9Y4EwJyL!xtED8RYJhGLRxNI0yzNarlAloCi-LKGCaiLGvtVxb1s

 

Кобиляк Н.П. Освітлювальна апаратура 4.3 MB
https://mega.co.nz/#!oERz2brI!j7bt-tYRfWEPN3R-LT4ws0sOl4vhljp-u82cipDAOPo

 

Короп Н.І.Методичні розробки 2014 р.ПДР. 15.5 MB
https://mega.co.nz/#!QEJUyaJA!N1p0FzllJiJ3SNhmMqCZ3-hIceuRfOGZ8Zb5gC_WMb8

 

Метод розробка Автотрасові моделі 2014Терещенко СЮТ Дз рай. 2.0 MB
https://mega.co.nz/#!1YgyySjR!Jt8Efgtr0TC_hYrIXzNBOntUxwZsVvJNEefz3ZWWnNo

 

Методичні розробки 188.0 MB
https://mega.co.nz/#!xQYTyQRA!eCr4J5pnn84q4Mf1YdaQHTspedjwJz6lD0WM1FT073o

 

Методрозробка 2014 Вигівська. 45.4 MB
https://mega.co.nz/#!0BJGGArT!BMfZUOfcLG8OOcyIhvNF74BcSMzBS9I_1Baws7pqvyE

 

Степаненко С.К. Виготовлення повітряно-гідравлічної 718 KB
https://mega.co.nz/#!9FwWXKpD!5hsoHCZTojJ4RHz-Lp0qCZKz0Tb1TEqMw-x5mWIz2AY

 

Каталог рекомендованої літератури, журнальних і газетних статей, Інтернет джерел  з проблеми «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі використання сучасних педагогічних технологій».

 

https://mega.co.nz/#!JZIlUAaT!vv0Ri0QT6U9Z1M47sQqL8Z7tS38oosoPiovQy7QnYQw

 

 

 

Методичні рекомендації з організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників

https://mega.co.nz/#!xBAHEQxB!Jr2xJfE-EkCazoEXpv0nl8ssj8Bai2b6uDovwKDKcgs

 

 

 

Методичні рекомендації з питань інтерактивного навчання

https://mega.co.nz/#!FAQn3JSD!HopOg1fETulnSIEH6RKPvBHMte2H4gA3tJlw1eiqwPM

 

 

Завдання для теоретичного заліку обласного конкурсу юних винахідників і раціоналізаторів з теорії вирішення винахідницьких задач

 

https://mega.co.nz/#!QZhDQJRL!_fmLkkqMaFYJz-flhxCHh9yPmJN0qDbADH2qprPnqq0

 

 

 «Сучасні технології викладання астрономії»

 

https://mega.co.nz/#!AdRC1CCT!cO9_t2id9AWsVCmGQXNAIlByF2ZYdwiRYFjBV8FV8ks

 

 

Детальніше...

Наш девіз: «Кожен у житті - творець!»

fasad 

 

ДОЦНТТ та ІТУМ виконує державне замовлення щодо надання позашкільної освіти з науково – технічного напрямку і є координатором навчально-виховної, інформаційно – методичної і організаційно – масової роботи закладів освіти області з науково – технічної творчості.

Дніпропетровський обласний центр науково – технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді, керуючись у своїй діяльності законодавчими та нормативними актами, насамперед Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту» та Положенням про позашкільний навчальний заклад, виконує державне замовлення щодо надання позашкільної освіти з науково – технічного напрямку і є координатором навчально - виховної, інформаційно-методичної і організаційно-масової роботи закладів освіти області з науково – технічної  творчості.

Сьогодні у Дніпропетровській  області функціонують 18 профільних позашкільних навчальних закладів  науково-технічного напрямку: 8 станцій юних техніків, 7 центрів науково-технічної творчості, клуб науково - технічної творчості, 2 клуби юних техніків, єдиний в області клуб „Юний авіатор, 15 багатопрофільних закладів, що мають у своєму складі технічні відділи.

Безпосередньо у станціях, клубах юних техніків, центрах науково-технічної творчості здобувають позашкільну освіту понад 12 тис. вихованців. Саме ці заклади надають можливість долучитися до авіа-авто-судно-ракетомоделювання. 59 багатопрофільних закладів в основному опікуються розвитком художньо-технічного профілю, а це гуртки фотосправи, дизайну, народних промислів, декоративно-вжиткового, образотворчого мистецтва, тощо. Саме гуртки художнього профілю складають більшість з загальної кількості гуртків науково-технічного напрямку. Взагалі, навчальними закладами усіх типів до гурткової роботи з науково-технічного напрямку позашкільної освіти залучено понад 33 тис. учнів – 12%. від загальної кількості дітей в школах області (284539 тис). Потребу учнів у науково-технічній діяльності задовольняють понад 40 різноманітних напрямків гуртків.

 

Вихованці позашкільних закладів технічної спрямованості щорічні преможці  всеукраїнських, міжнародних змагань з авіамодельного (вільно літаючі, ракетомодельного, автомодельного спорту.

 

 

 

       Сьогодні безпосередньо у Центрі навчаються понад 1000 дітей віком від 6 до 18 років у 17 творчих об’єднаннях.

  Навчально – виховний процес забезпечують 34 педагоги:
            • 33 педагоги мають вищу освіту;
            • 1 – заслужений працівник освіти України;
            • 10 нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України»;
            • 5 нагороджені нагрудним знаком «Софія Русова»;
            • 6 кандидатів фізико-математичних та технічних наук – викладачі ДНУ та ДМетАУ;
            • 13 викладачів нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.
      Центр зд
ійснює позашкільне навчання за всіма профілями науково – технічної творчості: початково – технічний, спортивно – технічний, інформаційно – технічний, предметно – технічний, художньо – технічний. Спортивно-технічний та інформаційно – технічний представлено окремими відділами.         

 

Основні функції:
• Координаційні
• Методично-інформаційні
• Організаційно-масові
• Навчально-виховні
• Організація науково-дослідницької діяльності учнівської молоді
• Робота з обдарованим дітьми та учнівською молоддю області
• Впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес
• Допрофесійна підготовка учнів за основними напрямками інформаційних знань
• Креативні (розвиток творчих здібностей)

 

 

-         Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за трирівневим принципом на основі ідей поєднання профільних та інтеграційних форм роботи.

-          У Центрі функціонують, органічно доповнюючи зміст роботи закладу, гуртки початково-технічного моделювання, спортивно-технічні, предметно-технічні, науково-дослідницькі, інформаційних технологій, англійської мови, прикладної економіки, раціоналізації та винахідництва, фото, дизайну.

 

graph general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні Центр – арена творчого пошуку, послідовної трансформації позашкільної освіти.

 

         Навчання та виховання в Центрі здійснюються на новітніх концепціях, впровадженні педагогічних новацій, сучасних технологій, здатних забезпечити повноцінну підготовку підростаючого покоління до життя.

         В обласному Центрі особлива увага приділяється впровадженню розвиваючого навчання, поетапності та перспективності, в плеканні здібностей кожного гуртківця. Педагогічний колектив Центру в своїй роботі реалізує цілісний підхід до формування особистості. Заняття у творчих об’єднаннях для учня – це створення себе, свого образу, свого «Я». Адже головне у позашкільній педагогіці – дитина, її бажання, прагнення, запити. 

Основне завдання, над якими працює педколектив Центру, - особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання гуртківців через відновлення змісту науково-технічної творчості та впровадження інноваційних технологій.

Навчально-виховний процес у Центрі будується диференційовано з урахуваннями індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей  вихованців.

В арсеналі  діяльності гуртків такі форми роботи, як заняття, науково-практичні диспути, тематичні виставки, екскурсії, конкурси, змагання та інші. Гуртківці стають переможцями та призерами обласних, Всеукраїнських масових заходів.

Детальніше...

Відділ інформаційнних технологій ДОЦНТТ та ІТУМ нараховує у своєму складі 10 чоловік:

Бідуля Олександр Віталійович – заступник директора ДОЦНТТ та ІТУМ з інформаційних технологій

Мороз Олена Валеріївна – зав. відділом інформаційних технологій

 

Викладачі:

Лагутіна Ольга Дмитрівна

Лагер Тетяна Леонардівна

Бідовик Катерина Геннадіївна

Каневська Раїса Фроімівна

Мороз Альона Сергіївна

Лелета Регіна Валентинівна

 

Фахівці:

Калініч Андрій Володимирович

Харитонов Петро Геннадійович

 

Робота відділу в період з 2005 по 2012 роки була спрямована на  рішення наступних задач:

  • організації активної адресної допомоги вчителям та керівникам гуртків області у використанні передових технологій для формування розумової культури учнів у процесі викладання інформатики;
  • розвитку творчих здібностей учнів, організації роботи відділу в співпраці з вищими навчальними закладами, позашкільними закладами та освітніми закладами області. Забезпечення їх матеріалами науково – методичного характеру (пам’ятки, схеми, програми, рекомендації тощо);
  • продовженню напрацювання методичних рекомендацій для роботи з окремих тем;
  • роботі з обдарованими дітьми у секції інформатики МАН, проведенню обласних конкурсів з інформаційних технологій;
  • участі у розробці макетів, буклетів, стендів, які сприяють популяризації роботи відділу інформаційних технологій;
  • роботі з освітніми закладами нового типу та закладами, оснащеними ПЕОМ для поглиблення впровадження ОТ в навчально-виховний процес;
  • персональній роботі з закладами освіти, оснащеними комп’ютерною технікою у межах регіональної програми інформатизації сільської школи;
  • впровадженню ЕОМ в навчально-виховний процес та організації методичної роботи у  позашкільних установах  області;

 

Детальніше...

 В області створені організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників.         

           Плідно працює методична рада директорів СЮТ, ЦНТТ та  методичні  обєднання  з основних напрямків науково – технічної творчості: авіа-авто-судномоделювання, початково – технічного, інформаційно-технічного профілю.

Інформаційно – методичні семінари проводяться для заступників директорів та методистів позашкільних закладів технічної спрямованості.

 Семінари – практикуми керівників профільних гуртків науково – технічного профілю відвідують щорічно більше 300 педагогічних працівників області.

З питання підвищення фахової майстерності педагогічних працівників Центр співпрацює з ДОІППО.

З метою стимулювання праці педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, щорічно проводиться обласний конкурс на кращий педагогічний коллектив з розвитку науково – технічної творчості.

Враховуючи потреби часу, під час інформаційно – методичних заходів Ценром здійснюється навчання адміністративного аппарату позашкільних навчальних закладів по впровадженню у позашкільних закладах нових технологій неперервного і дістанційного навчання і виховання. 

Детальніше...
Сторінка 1 із 3