Лист ОЦНТТ № 150/01-29 від 01.09.2022 р. "Про проведення семінару керівників фотогуртків."