Юний хімік

Вивчення хімії у гуртку спрямоване на  розширення знань про хімічну складову природничо-наукової картини світу; застосування отриманих знань для пояснення властивостей речовин і різноманітних хімічних явищ; вміння безпечно використовувати речовини і матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних технологій та розв’язанні глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання хімічного характеру у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди здоров'ю людини і довкіллю.

Чимало важливих хімічних процесів відбувається в живих організмах. Тож людям, які мріють присвятити своє життя медицині чи фармакології, металургії, нафтохімії, парфумерному або сільськогосподарському виробництву, украй  потрібні ґрунтовні знання з хімії.

Заняття у гуртку тісно пов’язані з загальноосвітнім курсом хімії і сприяють розширенню і поглибленню знань, що отримують учні  на уроках хімії у школі.

Обов’язковою умовою організації роботи гуртка є добровільність.

Розклад гуртків

Ричко НеляІванівна

Ричко
Неля Іванівна